Muzykoterapia Chociwel

Muzyka jest motywatorem, który wykonywa, że podopieczni chętniej poddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy dźwięków i etap ich głośności jest dogodny i kojący – mamy do podejmowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Choszczno

Ta efektywna forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki możliwość wykorzystać tę drogę w rzeczy z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książce z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą renomą napawa się muzykoterapia, która działa uczniu w odkrywaniu świata. Terapia muzyką jest samotnym z punktów terapii kompleksowej noszącej na planu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz zachęcenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Choszczno

Wpływ gry na organizm człowieka

Muzykoterapia to strategia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i regulujący jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej formy wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, stylem oraz na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii przydatne w rzeczy z uczniu z niepełnosprawnością

Jedną z metod oddziaływania terapeutycznego w rzeczy z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w rozmiarze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku. Ważną kwestię w ciągu spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki niskiej i aktywizacja dziecka w terenie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym stanowić robione przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę oddziaływań na pokładzie zmysłowym.

Muzykoterapia Choszczno

W roli terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają związek z emocjonalnym oddziaływaniem gry na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo aktywnym elementem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Choszczno

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments